Eğitim


 


Dilbilimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Bahar Dönemi Ders Dağılımı

                                                Zorunlu/Seçmeli       Kredi      AKTS

Anlambilim Uygulamaları                   S                   3          7          Dr. Öğr, Üyesi Ahmet Isparta

Sözlükbilim                                            S                   3          8         Doç. Dr. Mehmet Gürlek

Toplumdilbilim Kuramları                   S                    3         8          Dr. Öğr. Üyesi Tuncer Can

Tarihselleşme ve Tarihseldilbilim      S                            7          Doç. Dr. Murat Elmalı

Seminer                                                 Z                     3         -           Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aygüneş                                           

                                       

                                 

                                        Dilbilimi Anabilim Dalı Doktora Programı Bahar Dönemi Ders Dağılımı

                                                Zorunlu/Seçmeli    Kredi    AKTS

Hukuk dili ve dilbilim                                  S                         3       8          Dr. Öğr, Üyesi Ahmet Isparta

Antropolojik Dilbilim Yaklaşımları            S                         3       8          Doç. Dr. Mehmet Gürlek

Sinirdilbilimde İleri Konular                       S                        3       8          Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aygüneş

Tarihseldilbilim Uygulamaları                    S                        3       8          Doç. Dr. Murat Elmalı

Klasik Yunan’da Dilbilimsel Sorunlar        S                        3       8          Doç. Dr. Erman Gören

Seminer                                                          Z                       3       -           Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aygüneş