Öğrencilerimiz İçin Girişim Fırsatları

Sevgili Dilbilim Bölümü öğrencilerimiz, Özellikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz yakın gelecekte iş hayatına atılacaklar. Öğrencilerimizin iş hayatı için önlerindeki önemli bir alternatif de yeni iş alanları kurmaktır. Bu konuda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Teknogirişim Sermeye Desteği” çerçevesinde 100 bin TL hibe destek vermektedir. Ayrıca, TÜBİTAK da benzer nitelikte girişimcilik destek programları başlatmıştır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=217http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari#destekler_girisimcilik_ana_sayfa_akordiyon-block_1-0 Bölüm olarak misyonumuzun sadece ders içerisinde değil, ders dışında, öğrencilikten iş yaşamına geçişte de devam ettiğini düşünüyoruz. Bu konuda elimizden gelen bütün yardımı öğrencilerimize sunmaktan mutluluk duyacağız.

 Özellikle yeni fikir geliştirme, var olan fikirleri olgunlaştırma ve düşünceleri projeye dönüştürme/proje yazımı sürecinde  öğrencilerimize  profesyonel danışmanlık vermeyi planlıyoruz. Bu konuda yaratıcılıklarına, ileri görüşlülüğüne güvendiğimiz bütün öğrencilerimizin en az bir fikir ile bölümümüze başvurmasını ümit ediyoruz. Süreçle ilgili çok genel nitelikli olan ve önemli gördüğümüz bazı temel bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Nasıl yapacağım?   Adım 1: Her şeyin bir nedeni vardır. Her yeni girişimin, her yeni projenin/çalışmanın bir motivasyonu olmalıdır. Diğer bir  ifadeyle, ortaya çıkışınızın bir NEDEN’i olmalıdır. Dolayısıyla, düşündüğünüz yeni fikirlerin tek başına güzel olmasından öte, bir ihtiyacı gidermesi, bir soruna çözüm sunuyor olması gerekir.  Yapacağımız girişimler temel olarak dil ile ilgili olacağı için bu konuda gözlemler yapmak ve insanların yaşadıkları temel sorunları belirlemek oldukça önemlidir. Ayrıca bu konuda lütfen daha önce destek alan projeleri inceleyin. Adım 2: Nasıl yapacağınızı biliyorsanız, bir çıkış yolunuz vardır. Yeni bir girişimin önemli bir diğer ayağını bilgi birikimi oluşturur. Tespit edilen soruna NASIL bir çözüm sunacağınız, bu çözümün içini nasıl dolduracağınız oldukça önemlidir. Bu nedenle, bir dilbilimci olarak alanınızı çok iyi bilmelisiniz. 14 haftalık bir ders sizlere dilbilimin temel konularına ilişkin oldukça temel bilgiler verebilir. Bunların ötesine geçmelisiniz. Ara kesitlerde dolaşmalısınız. Düşündüğünüz proje ile ilgili uluslararası bilimsel çalışmaları (literatürü), yapılan girişimleri bilmek/kavramak gerekir. İşe bilgisayarınızın Proxy ayarlarını değiştirmeyi öğrenerek başlayabilirsiniz. Böylece üniversitemizin abone olduğu uluslararası dergilere, dolayısıyla dünyaya bağlanmış olacaksınız. Daha sonra http://www.sciencedirect.com/ gibi veri tabanlarını kullanarak araştırdığınız konulara ilişkin akademik çalışmalara ulaşabilirsiniz. Proxy ayarlarınızı değiştirmeyi öğrenmek için aşağıdaki link izleyin. http://bilgiislem.istanbul.edu.tr/tr/content/kullanici-destek/proxy-ayarlari Adım 3: Birlikten kuvvet doğar. 

Bütün sorunlarla tek başımıza mücadele etmemiz mümkün değildir. Dahası, sorunlar genelde birden fazla alanla ilgilidir. Bu nedenle, farklı disiplinlerden (özellikle bilgisayar, yazılım mühendisliği alanlarından) araştırmacılarla bir araya gelmeniz ve bir ekip olmanız oldukça önemlidir.  Ekipte yer alan herkesin iş tanımının net olarak belirlenmesi ve arkadaşlık ile ortaklık arasındaki farkların da kavranması ileri aşamadaki sorunları ortadan giderecektir. Sorumlu öğretim üyesi: Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş      (mehmet.aygunes@istanbul.edu.tr)   www.dilimbilim.com